Guidance Session

English:

During a therapeutic guidance session we connect with the core of where you desire transformation or healing. We move through the illusions and stories of the mind. We look through the veil to see what can help your energy flow again. You can see it as a landscape unfolding before your eyes and while once your life path was shrouded in mist, you can now see the way forward clearly again. In a therapeutic session, the observation of subtle energy and your transformation on a soul level are leading. Your own process forms the basis. As a therapist I mirror you where necessary and I support you in breaking through the conditioning and beliefs in your system. It can feel as if you are ‘stagnating’ in a way, so that something in you cannot flow freely. During a therapeutic session we remove the tree trunks from the river, so that you can again let yourself be carried away by the flow of the water.


Dutch:

Tijdens een therapeutische sessie verbinden we met de kern van waar jij transformatie of heling in verlangt. We dringen door de verhalen van het verstand heen. We kijken door de sluiers heen om daar te zien wat jou weer in beweging kan brengen. Het is alsof er zich een landschap voor je ogen ontvouwt en terwijl eens jouw levenspad in dit landschap gehuld was in mist, kan je nu de weg voorwaarts weer helder zien. In een therapeutische sessie zijn energetisch waarnemen en transformatie op zielsniveau leidend. Jouw eigen proces vormt de basis. Als therapeut spiegel ik je waar nodig en ondersteun ik je in het doorbreken van de conditioneringen en overtuigingen in jouw systeem. Het kan voelen alsof je jezelf steeds ‘vastzet’, waardoor in jou iets niet helemaal doorstromen kan. Tijdens een therapeutische sessie halen we de boomstammen uit de rivier, zodat jij je weer volop in de stroming kan laten meevoeren.

Guidance Session (on Zoom) of 60 min. €125

Recording available on request.